Pokud chcete ke své kadeřnici, nahlaste to prosím předem. Ptáme se na věk dítěte, jestli už bylo stříháno a jak stříhání probíhalo.

Menší děti a děti s poruchami (ADHD, PAS, PVP aj.) mají přednost při výběru kde se chtějí stříhat (auto, motorka)

Žádáme rodiče aby dodržovali objednaný termín a přišli včas a rozumně odcházeli. Neprovozujeme hernu ale kadeřnictví.

Pro děti jsme se snažili vytvořit příjemné prostředí aby je zážitek spojený se stříháním netraumatizoval a líbilo se jim u nás. Uvítáme když po svých dětech rozházené hračky zase uklidíte.

Jestli Vám zrovna nebereme telefon, jsme časově vytížení. Od některých dětí se opravdu nedá odejít a proto stříhání musí probíhat velmi rychle a pokud možno bez přestávek.

Děkujeme za pochopení, zkuste prosím zavolat později

Těšíme se na Vás.